Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

RASPORED UREDOVNIH DANA

11.06.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

BROJ:091-0-SU-18-000 173

Višegrad, 01.06 2018.god.

 

Na osnovu Zakona o Sudovima Republike Srpske ( Službeni glasnik RS br.111/04, 109/05 i 37/06) te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, Predsjednik suda dana 01.06.2018.godine,  donosi

 

                                                O   D   L   U   K   U

 

O rasporedu sudskih uredovnih dana u Opštinama Rudo i Rogatica 

           za period  od 01.07.2018.god. do  31.12.2018. god.   

                                                            I.

Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rudo i Rogatica prema sledećem rasporedu:

 

Za opštinu Rudo:

 

1. Četvrtak 26.07.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

2. Četvrtak 30.08.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

3. Četvrtak 27.09.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

4. Četvrtak 25.10.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

5. Četvrtak 29.11.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova.

6. Četvrtak 27.12.2018.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova.                        

                                                           II.

Za Opštinu Rogatica:

 

  1. Četvrtak 05.07.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  2. Četvrtak 19.07.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  3. Četvrtak 09.08.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  4.. Četvrtak 13.09.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  5. Četvrtak 20.09.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  6. Četvrtak 04.10.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  7. Četvrtak 18.10.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  8. Četvrtak 08.11.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

  9.Četvrtak 22.11.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

10.Četvrtak 06.12.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

11.Četvrtak 20.12.2018.god. sa početkom od 09,30 časova

                                               

                                                              III.

 

Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana opštine Rogatica.

                                                                                                               Predsjednik suda:

                                                                                                            Bogdanović Radmila

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh