Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Često postavljana pitanja

   1 - 6 / 9  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Kako mogu doći do sudije u postupku?

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku...

18.05.2009.

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Na Informacijama koje se nalaze na ulazu u zgradu Suda nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji...

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba / lice koja ima stalno prebivalište u Općininama Višegrad, Rudo, Rogatica ili Novo Goražde umre ...

Kako sastaviti testament?

Kako sastaviti testament?

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud...

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Osnovnom sudu u Višegradu...

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?

Šta je potrebno za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću?

1. Uredno popunjena prijava za registraciju 2. Notarski ovjerena odluka ili ugovor o osnivanju 3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala u iznosu od 2000,00 KM...

   1 - 6 / 9  >