• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  Osnovni sud u Višegradu izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  - uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  - uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
  Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija.

  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

   

  Uvjerenje i potvrde

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu provjere kroz bazu podataka CMS i evidencije sa krivičnog upisnika Osnovnog suda u Višegradu.

  Čitko popunjen obrazac, predaje se neposredno na šalter pisarnice, soba br.4.

  Uvjerenje sa podacima ovog suda se mogu podići u pisarnicama Osnovnog suda Višegrad kao i u Odjeljenju u Rogatici.

  • 1 - 2 / 2
  • 1