• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Lista medijatora

  13.03.2018.
  412 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Lista medijatora
 • Medijacija

  Šta je Medijacija

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

  Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka,kako bi one postigle ovaj cilj.Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti rješen.

  U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove,pojasniti kako trenutni spor utiče na nju,te kakve bi opcije zadovoljile njene interese.Medijator će pažljivo slušati,usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima,uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  • Medijacija je povoljna za stranke.
  • Stranke same dolaze do rješenja,što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  • Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  • Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  • Medijacija je brza i efikasna.Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  • Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješevanja sporova.
  • Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

  Iskustva drugih zemalja su pokazale da,čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji,u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolazi do rješenja.

   

  Osnovni principi u postupku medijacije

  Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

  Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode.Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

  Jednakost stranaka -  Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

  Neutralnost medijatora -  Medijator posreduje na neutralni način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.


  Medijacija u Osnovnom sudu Višegrad

  U Osnovnom sudu u Višegradu do sada ni jedan spor nije riješen Medijacijom.

  S obzirom na činjenicu da je Osnovni sud u Višegradu, kao Model sud, prihvatio Medijaciju kao jedan od ključnih standarda očekujemo da će u narednom periodu doći do značajnije primjene Zakona o medijaciji i u našem sudu. Zakoni o parničnom postupku propisuju procedure za medijaciju i postizanje nagodbe u predmetima. Sud će pokrenuti program identifikacije vrste predmete u kojima je moguća medijacija ili nagodba i uvesti praksu upućivanja predmeta na medijaciju ili nagodbu.

   

  419 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1