• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Istorijat
 • Osnivanje suda

  Osnivanje suda

  U postupku reorganizacije pravosuđa sa 15.04.2004.god. formiran je Osnovni sud u Višegradu, nastao spajanjem bivših Osnovnih sudova u Višegradu i Rogatici.

  U pogledu svoje teritorijalne nadležnosti Osnovni sud u Višegradu formiran je za potrebe građana Opština Višegrad, Rogatica, Rudo i Novo Goražde. Unutrašnjom organizacijom Osnovnog suda  izvršena je podjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice a na principu grupisanja funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova tako da se obezbjedi zakonitost,
  efikasnost i racionalno vršenje poslova zaposlenih. U pogledu organizacione strukture formirana su Odjeljenja suda i to Odjeljenje suda van sjedište suda u Opštini Rogatica a za potrebe građana opštine Rogatica, a u sjedištu suda zemljišno-knjižno odjeljenje i Odjeljenje za prekršaj. Dakle, organzaciona struktura suda urađena je Pravilnikom o unutrašnjom organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  a sve u cilju efikasnijeg obavljanja svih sudskih poslova.
  Programom rada suda uređeni su poslovi i zadaci koje sud treba neposredno da izvrši u ostvarivanju svoje funkcije a na osnovu Ustava, Zakona i drugih propisa.
  Zatim ostvarivanje poslova i zadataka koje sud treba da izvrši u okviru svog djelovanja, rokovi za izvršenje pojedinih poslova i zadataka.

  Podaci o broju i strukturi zaposlenih koji će neposredno  raditi na organizaciji rada suda te predlog potrebnih sredstava za izvršenje programa rada.


   

  755 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1