Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Događaji

   1 - 6 / 49  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Održani sastanci između VSTV-a i partner institucija u vezi unapređenja objave sudskih odluka i sudske prakse u Bosni i Hercegovini

Održani sastanci između VSTV-a i partner institucija u vezi unapređenja objave sudskih odluka i sudske prakse u Bosni i Hercegovini

U periodu od 29. juna do 2. jula 2021. godine u Trebinju je održan niz sastanaka i aktivnosti koje su za cilj imali unapređenje rada u procesu objavljivanja sudskih odluka u okviru informacionih sistema koje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razvija i ažurira.

08.07.2021.

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti

Predstavnici najviših sudova u Bosni i Hercegovini, i to sudija apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te sudije iz građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH održali su 22. aprila 2021. godine sastanak Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti.

23.04.2021.

Osiguran besplatan pristup Bazi od 13.523 sudske odluke

Osiguran besplatan pristup Bazi od 13.523 sudske odluke

Na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021. godine usvojilo Odluku kojom se omogućava besplatan pristup Bazi sudskih odluka.

08.03.2021.

U martu 2021. godine očekuje se besplatan pristup bazi sudskih odluka

U martu 2021. godine očekuje se besplatan pristup bazi sudskih odluka

Besplatan pristup navedenoj bazi biće omogućen svim zainteresovanim licima kada Odluka Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine stupi na snagu.

29.01.2021.

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

Redovno ažuriranje Mape ratnih zločina – U 2020. godini pripremljeni sažeci 53 predmeta

VSTV BiH je putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH zvanično nastavio rad na ažuriranju Mape ratnih zločina počevši od 1.1.2020. godine.

14.01.2021.

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Predstavnici najviših sudova u Bosni i Hercegovini održali su 23. novembra 2020. godine sastanak Panela iz krivične oblasti na temu „Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom“.

23.11.2020.

   1 - 6 / 49  >