Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Osnovni sud u Višegradu izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
- uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
- potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
Obrazac molbe može se dobiti na šalteru informacija.

Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na šalteru informacija gdje se i podižu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje i potvrde

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu provjere kroz bazu podataka CMS i evidencije sa krivičnog upisnika Osnovnog suda u Višegradu.

Čitko popunjen obrazac, predaje se neposredno na šalter pisarnice, soba br.4.

Uvjerenje sa podacima ovog suda se mogu podići u pisarnicama Osnovnog suda Višegrad kao i u Odjeljenju u Rogatici.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh