Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Lista medijatora

13.03.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Lista medijatora

 

Medijacija

Šta je Medijacija

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka,kako bi one postigle ovaj cilj.Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti rješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove,pojasniti kako trenutni spor utiče na nju,te kakve bi opcije zadovoljile njene interese.Medijator će pažljivo slušati,usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima,uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

  • Medijacija je povoljna za stranke.
  • Stranke same dolaze do rješenja,što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
  • Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
  • Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
  • Medijacija je brza i efikasna.Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
  • Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješevanja sporova.
  • Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

Iskustva drugih zemalja su pokazale da,čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji,u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolazi do rješenja.

 

Osnovni principi u postupku medijacije

Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode.Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka -  Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost medijatora -  Medijator posreduje na neutralni način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.


Medijacija u Osnovnom sudu Višegrad

U Osnovnom sudu u Višegradu do sada ni jedan spor nije riješen Medijacijom.

S obzirom na činjenicu da je Osnovni sud u Višegradu, kao Model sud, prihvatio Medijaciju kao jedan od ključnih standarda očekujemo da će u narednom periodu doći do značajnije primjene Zakona o medijaciji i u našem sudu. Zakoni o parničnom postupku propisuju procedure za medijaciju i postizanje nagodbe u predmetima. Sud će pokrenuti program identifikacije vrste predmete u kojima je moguća medijacija ili nagodba i uvesti praksu upućivanja predmeta na medijaciju ili nagodbu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh