Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Referent za izvršenje prekršajnih sankcija

Administrator
Ljiljana Josipović

Referent za upravljanje predmeta

Milija Mališić

Referent ua unos podataka
Predrag Marković

Referent za otpremu pismena-Arhivar
Danko Bogdanović

Arhivar

Dragana Baranac

Izvršitelj
 Miodrag Vuković,Želja Veljović

Viši stručni saradnik za računovodstvo

Mila Novaković

Upisničar prekršajnog odjeljenje

Mira Bujak

Daktilografi
Biljana Vuković,Milena Radojević,Slađana Blagovčanin,Snežana Baranac,Marija Jeftić.Nataša Bartula

 

Radnik na održavanju čistoće

Dragica Marić


Odjeljenje u Rogatici

Administrativni radnik
Vladimir Gojković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh