Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda

Tina Pejović

Referent za izvršenje prekršajnih sankcija-Arhivar

Dragana Baranac

Administrator
Ljiljana Josipović

Referent za upravljanje predmeta

Milija Mališić

Referent ua unos podataka

Referent za otpremu pismena
Danko Bogdanović

Izvršitelj

 Miodrag Vuković,Želja Veljović

Viši stručni saradnik za računovodstvo

Mila Novaković

Upisničar prekršajnog odjeljenje

Mira Bujak

Daktilografi
Biljana Vuković,Snežana Baranac,Marija Jeftić.Nataša Bartula,Maja Ćorić

 Radnik na održavanju čistoće

Dragica Marić


Odjeljenje u Rogatici

Administrativni radnik
Vladimir Gojković


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh