Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

mail print fav manja slovaveca slova

Lista neuručenih poziva i pošiljki

Dostava sudskih poziva vrši se putem pošte, ličnom dostavom preko sudskih dostavljača i putem oglasne table suda.

Neuručene pošiljke koje je pošta vratila i obavjestila primaoca da ih mogu preuzeti u Osnovnom sudu Višegrad, iste mogu preuzeti u glavnoj zgradi Osnovnog suda u Višegradu, ul.Kralja Petra I br.5 u kancelariju br.4.

Rok za preuzimanje pismena je 15 dana.

Neuručene pošiljke koje su vraćene od strane sudskih izvršitelja a primaoci obavješteni ostavljanjem obavjesti, pošiljku mogu preuzeti u glavnoj zgradi Osnovnog suda Višegrad, svakim radnim danom od 07:30 do 15:00.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh