Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Odluka o sudskim uredovnim danima

20.05.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

Broj 091-0-SU-21-000189

Višegrad, 20.05.2021.godina

 

Na osnovu člana 48.Zakona o sudovima RS( Sl.glasnik RS br.37/12 i 100/17), te člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju RS (Sl.glasnik RS broj 9/14), Predsjednik suda, dana 20.05.2021.g. donio je

 

                                                                 O D L U K U

            O rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rogatica i Rudo za period od

                                        01.07.2021.godine do 31.12.2021.godine

 

                                                                       I

Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rogatica i Rudo prema sledećem rasporedu:

 

Za opštinu Rogatica:

1.Četvrtak, 15.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

2.Četvrtak, 22.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

3.Četvrtak, 12.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

4.Četvrtak, 19.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

5.Četvrtak, 09.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

6.Četvrtak, 23.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

7.Četvrtak, 07.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

8.Četvrtak, 21.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

9.Četvrtak, 04.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

10.Četvrtak, 18.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

11.Četvrtak, 09.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

12.Četvrtak, 16.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

 

                                                                   II

Za opštinu Rudo:

1.Četvrtak, 29.07.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

2.Četvrtak, 26.08.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

3.Četvrtak, 30.09.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

4.Četvrtak, 28.10.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

5.Četvrtak, 25.11.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

6.Četvrtak, 23.12.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

 

                                                                    III

Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana Opštine Rogatica.

                                                                                                          Predsjednik suda                                                                                                                               Danijela Bojović


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh