Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

Kada osoba koja ima stalno prebivalište u Opštinama Višegrad, Rudo, Rogatica ili Novo Goražde  umre, Osnovni sud u Višegradu utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama.

Nakon smrti ostavitelja: obratite se u matičnu službu Opštine.Službenik će od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio. Nakon toga matična služba će sačiniti smrtovnicu koju treba dostaviti Sudu.

Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će se pozvati sve zainteresirane osobe i to na adrese date u smrtovnici .

Pri dolasku na ročište u sud potrebno je da:
ponesete ličnu kartu iskaznicu ili putnu ispravu,
ponesete testament umrlog ukoliko postoji,
ponesete dokaz o imovini ostavitelja:

 a)      ukoliko se radi o nepokretnostima, izvadite posjedovni list (ovaj list možete dobiti u Opštinskom odjelu katastar )
 b)      ukoliko se radi o pokretnostima, na primjer, za  vozilo je potrebno donijeti saobraćajnu dozvolu, ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je donijeti štednu knjižicu.
 c)      ček od penzije
 d)      oružani list .


U toku postupka postupka: Sud će utvrditi kojim osobama pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka, Sud će donijeti taksu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa se određuje prema vrijednosti imenovane ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.

Ukoliko smatrate da Vam je potrebna pomoć pri vođenju ovog postupka, savjetujemo vam da se obratite advokatu. Spisak svih dostupnih advokata nalazi se u Sudu. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od strane referenta pisarmice ili putem telefona.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?