Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Višegradu

Odluka o uredovnim danima

05.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

BROJ:091-0-SU-19-000 166

Višegrad, 05.06.2019.god.

 

Na osnovu Zakona o Sudovima Republike Srpske ( Službeni glasnik RS br.111/04, 109/05 i 37/06) te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, Predsjednik suda dana 05.06.2019.godine,  donosi

 

                                                O   D   L   U   K   U

 

O rasporedu sudskih uredovnih dana u Opštinama Rudo i Rogatica 

           za period  od 01.07.2019.god. do  31.12.2019. god.   

                                                            I.

Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rudo i Rogatica prema sledećem rasporedu:

 

Za opštinu Rudo:

 

1. Četvrtak 25.07.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

2. Četvrtak 29.08.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

3. Četvrtak 26.09.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

4. Četvrtak 31.10.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

5. Četvrtak 28.11.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova.

6. Četvrtak 26.12.2019.god. u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova.                        

                                                           II.

Za Opštinu Rogatica:

 

  1. Četvrtak 18.07.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  2. Četvrtak 08.08.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  3. Četvrtak 05.09.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  4.. Četvrtak 19.09.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  5. Četvrtak 10.10.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  6. Četvrtak 24.10.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  7. Četvrtak 07.11.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

  8. Četvrtak 14.11.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

 9.Četvrtak 05.12.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

10.Četvrtak 12.12.2019.god. sa početkom od 09,30 časova

 

                                               

                                                              III.

 

Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana opštine Rogatica.

                                                                                                               Predsjednik suda:

                                                                                                            Bogdanović Radmila


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh