Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

22.01.2020.

S posebnim zadovoljstvom Vam predstavljamo Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu kreiran i sačinjen od Centra za edukaciju sudija i tužilaca a odobren od Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući prvenstveno prijedloge i preporuke pravosudnih institucija za obukom, preporuke Evropske komisije, kao i obaveze prema strateškim dokumentima u Bosni i Hercegovini, te preporuke stalne komisije za edukaciju VSTV BiH, kreirali smo Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu, koji obuhvata oko 165 edukativnih aktivnosti koje će biti realizirane u okviru početne, kontinuirane i specijalističkih obuka.

Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo da Program početne obuke i stručnog usavršavanja sudia i tužilaca za 2020. godinu objavite vašu internet stranicu web portala pravosudje.ba

Za više informacija možete se obratiti Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH putem e-mail adrese: cestfbih@cest.gov.ba ili telefonom +387 33 562 550.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Program CEST FBIH 2020