• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o sudskim uredovnim danima

  20.05.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj 091-0-SU-21-000189

  Višegrad, 20.05.2021.godina

   

  Na osnovu člana 48.Zakona o sudovima RS( Sl.glasnik RS br.37/12 i 100/17), te člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju RS (Sl.glasnik RS broj 9/14), Predsjednik suda, dana 20.05.2021.g. donio je

   

                                                                   O D L U K U

              O rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rogatica i Rudo za period od

                                          01.07.2021.godine do 31.12.2021.godine

   

                                                                         I

  Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rogatica i Rudo prema sledećem rasporedu:

   

  Za opštinu Rogatica:

  1.Četvrtak, 15.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  2.Četvrtak, 22.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  3.Četvrtak, 12.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  4.Četvrtak, 19.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  5.Četvrtak, 09.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  6.Četvrtak, 23.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  7.Četvrtak, 07.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  8.Četvrtak, 21.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  9.Četvrtak, 04.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  10.Četvrtak, 18.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  11.Četvrtak, 09.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  12.Četvrtak, 16.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

   

                                                                     II

  Za opštinu Rudo:

  1.Četvrtak, 29.07.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  2.Četvrtak, 26.08.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  3.Četvrtak, 30.09.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  4.Četvrtak, 28.10.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  5.Četvrtak, 25.11.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  6.Četvrtak, 23.12.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

   

                                                                      III

  Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana Opštine Rogatica.

                                                                                                            Predsjednik suda                                                                                                                               Danijela Bojović

  Prikazana vijest je na:
  132 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o sudskim uredovnim danima

  20.05.2021.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj 091-0-SU-21-000189

  Višegrad, 20.05.2021.godina

   

  Na osnovu člana 48.Zakona o sudovima RS( Sl.glasnik RS br.37/12 i 100/17), te člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju RS (Sl.glasnik RS broj 9/14), Predsjednik suda, dana 20.05.2021.g. donio je

   

                                                                   O D L U K U

              O rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rogatica i Rudo za period od

                                          01.07.2021.godine do 31.12.2021.godine

   

                                                                         I

  Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rogatica i Rudo prema sledećem rasporedu:

   

  Za opštinu Rogatica:

  1.Četvrtak, 15.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  2.Četvrtak, 22.07.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  3.Četvrtak, 12.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  4.Četvrtak, 19.08.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  5.Četvrtak, 09.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  6.Četvrtak, 23.09.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  7.Četvrtak, 07.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  8.Četvrtak, 21.10.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  9.Četvrtak, 04.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  10.Četvrtak, 18.11.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  11.Četvrtak, 09.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

  12.Četvrtak, 16.12.2021.godine sa početkom od 9,30 časova

   

                                                                     II

  Za opštinu Rudo:

  1.Četvrtak, 29.07.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  2.Četvrtak, 26.08.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  3.Četvrtak, 30.09.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  4.Četvrtak, 28.10.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  5.Četvrtak, 25.11.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

  6.Četvrtak, 23.12.2021.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 9,30 časova

   

                                                                      III

  Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana Opštine Rogatica.

                                                                                                            Predsjednik suda                                                                                                                               Danijela Bojović