• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O D L U K A o rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rudo i Rogatica za period od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine

  19.04.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj: 091-0-SU-22-000 076

  Višegrad, 13.04.2022.godine

   

   

  Na osnovu čl.48.Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12, 44/15 i 100/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu br. 091-0-SU-21-000 297 od 23.09.2021.godine, te Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju RS (Sl.glasnik RS br.9/14, 39/16-odluka US, 71/17, 67/18 i 6/19) predsjednik Osnovnog suda u Višegradu donio je dana 13.04.2022.godine

   

   

       O  D  L  U  K  U

  O rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rudo i Rogatica za period od                                   01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine

   

                                                                 I

   

  Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rudo i Rogatica prema sledećem rasporedu:

   

  Za opštinu Rudo:

   

  1.Četvrtak 28.07.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  2.Četvrtak 25.08.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  3.Četvrtak 29.09.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  4.Četvrtak 27.10.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  5.Četvrtak 24.11.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  6.Četvrtak 22.12.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

   

  Za opštinu Rogatica:

   

  1.Četvrtak 07.07.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  2.Četvrtak 21.07.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  3.Četvrtak 04.08.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  4.Četvrtak 18.08.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  5.Četvrtak 01.09.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  6.Četvrtak 15.09.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  7.Četvrtak 06.10.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  8.Četvrtak 20.10.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  9.Četvrtak 03.11.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  10.Četvrtak 17.11.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  11.Četvrtak 01.12.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  12.Četvrtak 15.12.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

   

   

                                                                         II

   

  Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana opštine Rogatica.

   

   

                                                                         III

   

  Ova odluka se primjenjuje sa danom njenog donošenja.

   

   

                                                                                                                          Predsjednik suda

                                                                                                                         

                                                                                                                          Danijela Bojović

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj: 091-0-SU-22-000 076

  Višegrad, 13.04.2022.godine

   

   

   

  OPŠTINA RUDO

   

   

   

  U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku o rasporedu sudskih uredovnih dana u opštini Rudo za period od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine.

   

   

   

   

  S poštovanjem,                                                                                  Predsjednik suda

   

                                                                                                            Danijela Bojović

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  159 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  O D L U K A o rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rudo i Rogatica za period od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine

  19.04.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj: 091-0-SU-22-000 076

  Višegrad, 13.04.2022.godine

   

   

  Na osnovu čl.48.Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12, 44/15 i 100/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu br. 091-0-SU-21-000 297 od 23.09.2021.godine, te Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju RS (Sl.glasnik RS br.9/14, 39/16-odluka US, 71/17, 67/18 i 6/19) predsjednik Osnovnog suda u Višegradu donio je dana 13.04.2022.godine

   

   

       O  D  L  U  K  U

  O rasporedu sudskih uredovnih dana u opštinama Rudo i Rogatica za period od                                   01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine

   

                                                                 I

   

  Sudski uredovni dani održavaće se u opštinama Rudo i Rogatica prema sledećem rasporedu:

   

  Za opštinu Rudo:

   

  1.Četvrtak 28.07.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  2.Četvrtak 25.08.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  3.Četvrtak 29.09.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  4.Četvrtak 27.10.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  5.Četvrtak 24.11.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

  6.Četvrtak 22.12.2022.godine u zgradi Opštine Rudo sa početkom od 09,30 časova

   

  Za opštinu Rogatica:

   

  1.Četvrtak 07.07.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  2.Četvrtak 21.07.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  3.Četvrtak 04.08.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  4.Četvrtak 18.08.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  5.Četvrtak 01.09.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  6.Četvrtak 15.09.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  7.Četvrtak 06.10.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  8.Četvrtak 20.10.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  9.Četvrtak 03.11.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  10.Četvrtak 17.11.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  11.Četvrtak 01.12.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

  12.Četvrtak 15.12.2022.godine u zgradi Suda Rogatica sa početkom od 09,30 časova

   

   

                                                                         II

   

  Sudije po potrebi mogu zakazati još jedan sudski uredovni dan za potrebe građana opštine Rogatica.

   

   

                                                                         III

   

  Ova odluka se primjenjuje sa danom njenog donošenja.

   

   

                                                                                                                          Predsjednik suda

                                                                                                                         

                                                                                                                          Danijela Bojović

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  Broj: 091-0-SU-22-000 076

  Višegrad, 13.04.2022.godine

   

   

   

  OPŠTINA RUDO

   

   

   

  U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku o rasporedu sudskih uredovnih dana u opštini Rudo za period od 01.07.2022.godine do 31.12.2022.godine.

   

   

   

   

  S poštovanjem,                                                                                  Predsjednik suda

   

                                                                                                            Danijela Bojović