• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Višegradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Konkurs za prijem daktilografa

  13.07.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  BROJ: 091-0-SU-22-000138

  Višegrad, 01.07.2022.godine

   

   

   

  Na osnovu čl.48. Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12, 44/15 i 100/17), čl.26. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.1/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, predsjednik Osnovnog suda u Višegradu raspisuje,

   

   

   

   

                                                                  O  G  L  A  S

   

   

  Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

   

  Osim opštih uslova propisanih Zakonom potrebni su i posebni uslovi:

  -završena srednja stručna sprema-III ili IV stepen, dobro poznavanje rada na računaru.

   

  Za prijavu na Oglas treba podnijeti sledeća dokumenta : ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu, a sva uvjerenja ne starija od 6 mjeseci.

   

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u oglasnom dijelu ,,Službenog glasnika Republike Srpske'', na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Višegradu i Zavoda za zapošljavanje.

   

  Kandidat koji bude primljen, dostaviće sudu dokaz-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

   

   

   

                                                

                                                                                                            Predsjednik suda

   

                                                                                                            Danijela Bojović

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  37 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Konkurs za prijem daktilografa

  13.07.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

  BROJ: 091-0-SU-22-000138

  Višegrad, 01.07.2022.godine

   

   

   

  Na osnovu čl.48. Zakona o sudovima RS (Sl.glasnik RS br.37/12, 44/15 i 100/17), čl.26. Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.1/16) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Višegradu, predsjednik Osnovnog suda u Višegradu raspisuje,

   

   

   

   

                                                                  O  G  L  A  S

   

   

  Za prijem jednog daktilografa na neodređeno radno vrijeme.

   

  Osim opštih uslova propisanih Zakonom potrebni su i posebni uslovi:

  -završena srednja stručna sprema-III ili IV stepen, dobro poznavanje rada na računaru.

   

  Za prijavu na Oglas treba podnijeti sledeća dokumenta : ovjerenu kopiju diplome, ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu, a sva uvjerenja ne starija od 6 mjeseci.

   

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u oglasnom dijelu ,,Službenog glasnika Republike Srpske'', na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Višegradu i Zavoda za zapošljavanje.

   

  Kandidat koji bude primljen, dostaviće sudu dokaz-ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju.

   

   

   

                                                

                                                                                                            Predsjednik suda

   

                                                                                                            Danijela Bojović